top of page
מערכת סופה בהתקנה רגילה

מערכות סופה - התקנה רגילה

מערכות סופה הן מערכות מוסדיות המותאמות למרחבים מוגנים ציבוריים,
כגון: בתי ספר, גני ילדים, מרפאות, משרדים ומסחר.

המערכות תלויות על הקיר ובמצב מקופל תופסות מעט מאד מקום בחלל החדר.

בשילוב עם ארון המשמש כמחיצה יעודית, המערכת נטמעת בעיצוב החדר ומשתלבת בריהוט.

  • 5 שנות אחריות מיום ההתקנה על חלקי המערכת ושנת אחריות על המסנן
    (בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין מוסמך עפ"י דרישות התקן)

  • 2 מצבי עבודה - מצב אוורור לאויר צח ומצב סינון להגנה מחומר לוחמה כימי

  • מצב עבודה חשמלי ומצב גיבוי ידני

  • הפעלה פשוטה

  • מחליפה את האוויר בחדר לאפשר שהייה ארוכה

  • מייצרת לחץ יתר בחדר המונע כניסת אוויר מזוהם

EYAL-60-s.jpg

5 שנות
אחריות

תלויה על הקיר (רצפה פנויה)

אפשרות לארון ייעודי 

קומפקטית
(עומק 50 ס"מ בלבד)

הפעלת המערכת

קבצים להורדה

סופה-300

הוראות הפעלה

מפרט טכני

סופה-180

הוראות הפעלה

מפרט טכני

bottom of page