top of page
מערכת סופה התקנה עילית בממד מוסדי

מערכות סופה - התקנה עילית

מערכות סופה בהתקנה עילית (צמודת תקרה) הן מערכות מוסדיות המותאמות למרחבים מוגנים ציבוריים,
כגון: בתי ספר, גני ילדים, מרפאות, משרדים ומסחר.

המערכות תלויות בגובה ומפנות לחלוטין את שטח החדר. 

המערכת, הנפתחת רק בשעת חירום, ניתנת להסתרה בתקרה האקוטסית ו/או סינר גבס.

  • 5 שנות אחריות מיום ההתקנה על חלקי המערכת ושנת אחריות על המסנן
    (בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין מוסמך עפ"י דרישות התקן)

  • 2 מצבי עבודה - מצב אוורור לאויר צח ומצב סינון להגנה מחומר לוחמה כימי

  • מצב עבודה חשמלי ומצב גיבוי ידני

  • הפעלה פשוטה

  • מחליפה את האוויר בחדר לאפשר שהייה ארוכה

  • מייצרת לחץ יתר בחדר המונע כניסת אוויר מזוהם

שולחן ייצור במפעל

5 שנות
אחריות

תלויה על התקרה (רצפה פנויה)

מבטלת את הצורך במחיצת הגנה

עילית ונסתרת (בשילוב עם תקרה אקוסטית)

הפעלת המערכת

קבצים להורדה

סופה-300

הוראות הפעלה

מפרט טכני

סופה-180

הוראות הפעלה

מפרט טכני

bottom of page