מערכת שחק6 הצטרפה למשפחת אייל מערכות

לאחרונה, נוספה למשפחת אייל מערכות מערכת שחק6.

המערכת המעוצבת כמזגן עילי מפנה את שטח הרצפה בחדר ואינה מפריעה לשימוש החדר בשגרה.

בנוסף ליתרונות העיצוביים של המערכת, כמובן שהיא משמרת את כל היתרונות:

  • בעלת תו תקן ישראלי

  • תוצרת כחול לבן

  • מסנן בעל גוף פלדה אשר מונע חלחול לחות ומפחית עלויות תחזוקה

  • אפשרות לחיבור מצבר 12V במקרה של הפסקת חשמל

  • גמישות רבה במיקום התקנת המערכת

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic